fbpx

VACANCY

MARKETING AND COMMUNICATION INTERNSHIP

Are you the ambitious, flexible and independent marketing/communication student we’re looking for?

*** English below! ***

Bedrijfsinformatie

Bij Global School for Entrepreneurship zien we ondernemerschap als een antwoord om je eigen leven vorm te geven en een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. De enige manier om te leren hoe je dit moet doen, is door daadwerkelijk je eigen bedrijf te starten. 

Wij stimuleren studenten om te denken, beslissen en handelen als ondernemers vanaf het moment dat ze aan ons programma beginnen door geavanceerde praktische informatie te verstrekken die direct kan worden toegepast op hun bedrijf in onze interne incubator. Voor onze bachelor is het niet nodig om aan Global School te starten met een al bestaand bedrijf of bedrijfsidee. Het enige dat je hoeft mee te nemen is de ambitie om ondernemer te worden.

Functieomschrijving

Binnen het marketing team van Global School is het ons doel om onze school te promoten en nieuwe potentiële studenten te vinden en informeren. Daarna selecteert de talentenscout de studenten. 

Tijdens je stage ben jij verantwoordelijk voor onze social media kanalen zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, Clubhouse, Spotify en onze website. Je maakt niet alleen onze content, maar helpt ook bij het maken van strategische keuzes over mogelijke nieuwe projecten en het verbeteren van onze websitepagina’s. 

Daarnaast ben je ook actief betrokken bij de evenementen die we organiseren, zoals onze open dagen en Scholarship Challenge. Samen met ons evenemententeam zorg je ervoor dat onze evenementen gepromoot worden en communiceer je over de mogelijke data en verstuur je e-mails naar onze bezoekers. 

Naast deze activiteiten die tijdens je stage aan bod komen is er ook voldoende vrijheid om je eigen projecten uit te voeren en bezig te zijn met activiteiten waar je energie van krijgt. Alles om het beste uit je stage te halen!

Wat verwachten we van jou? 

 • Je bent een marketing/communicatie student of volgt een andere gerelateerde studie
 • Je bent vloeiend in de Nederlandse taal en spreekt en schrijft goed Engels
 • Je bent flexibel en zelfstandig met zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • Je ziet kansen en bent proactief: Je pakt dingen zelf op en bent niet bang om met nieuwe ideeën en experimenten te komen
 • Je bent beschikbaar voor een stage van minimaal 4 maanden

Wat kun je van ons verwachten?

 • De kans om je theoretische kennis om te zetten naar praktijkervaring
 • De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen in een omgeving waar je snel veel verantwoordelijkheid kunt krijgen
 • Een gepassioneerd en gezellig team om mee samen te werken en nieuwe dingen te ontwikkelen
 • Een inspirerende werkomgeving (op de 13e verdieping van The Student Hotel)
 • De mogelijkheid om na je stage te blijven werken binnen het team
 • Een marktconforme stagevergoeding

Enthousiast om je stage te volgen bij Global School for Entrepreneurship? Stuur dan je CV en motivatie naar Linda Nieuwenhuijzen via operations@gs4e.com !

——————————————————————-

Company information

At Global School for Entrepreneurship, we see entrepreneurship as an answer to shape your own life and make a meaningful contribution to society. The only way to learn how to do this is by doing the work and actually starting your business.

We stimulate students to think, decide and act as entrepreneurs from the moment they enter our program by providing cutting-edge practical information that can be directly applied to their businesses in our in-house incubator. For our bachelor, it is not necessary to enter Global School with an existing business or a business idea. The only thing you have to bring, is the ambition to become an entrepreneur.

Job description

Within the marketing team of Global School, it is our goal to promote our school and find and inform new potential students. After that, the talent scout will select the students.

During your internship, you will be responsible for our social media channels like Facebook,  Instagram, LinkedIn, Clubhouse, Spotify and our website. You will not only create our content, but will also help with making strategic choices about potential new projects and improving our website pages.

Besides this, you will also be actively involved in the events we organise, like our online open days and Scholarship challenge. Together with our event-team, you will make sure our events are promoted and will communicate about the potential dates and send out emails to our visitors.

In addition to these activities that will come up during your internship, there is also enough freedom to carry out your own projects and to be involved in activities that give you energy. Everything to make the best out of your internship!

What do we expect from you?

 • You’re a marketing/communication student or follow another related study
 • You’re a native/fluent Dutch and, above all, English speaker and writer
 • You are flexible and independent with very good social and communication skills
 • You see opportunities and you’re proactive: You pick up on things yourself and are not afraid to come up with ideas and experiments
 • You have experience with video editing, design and WordPress
 • You are available for an internship for at least 5 months on a full time base

What can you expect from us?

 • The opportunity to develop yourself further in an environment where you can get a lot of responsibility very quickly
 • A passionate and pleasant team to work with and develop new things
 • An inspiring working environment (on the 13th floor of The Student Hotel)
 • The possibility to continue working part-time within the marketing team after your internship
 • A market-based internship fee

Excited to follow your internship at Global School for Entrepreneurship? Then send your CV and motivation to Linda Nieuwenhuijzen via operations@gs4e.com.

 

 

SCHEDULE YOUR CALL

You have direct access to our agenda.