fbpx

VACANCY

head of marketing

Are you our next new colleague and help us improve our brandmanagement, marketing and communication?

*** English below! ***

Bedrijfsinformatie

Bij Global School for Entrepreneurship zien we ondernemerschap als een antwoord om je eigen leven vorm te geven en een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. De enige manier om te leren hoe je dit moet doen, is door daadwerkelijk je eigen bedrijf te starten. 

Wij stimuleren studenten om te denken, beslissen en handelen als ondernemers vanaf het moment dat ze aan ons programma beginnen door geavanceerde praktische informatie te verstrekken die direct kan worden toegepast op hun bedrijf in onze interne incubator. Voor onze bachelor is het niet nodig om aan Global School te starten met een al bestaand bedrijf of bedrijfsidee. Het enige dat je hoeft mee te nemen is de ambitie om ondernemer te worden.

Functieomschrijving

Binnen het marketing team van Global School is het ons doel om onze school te promoten en nieuwe potentiële studenten te vinden en informeren. Daarna selecteert de talentenscout de studenten. Als onze Head of Marketing krijg je een uitdagende functie waar je veel creativiteit kwijt kunt en veel verantwoordelijkheid hebt. Je bent verantwoordelijk voor onze uitgaande community en branding op onze online en offline kanalen. 

Als Head of Marketing krijg je energie van het bouwen van een merk, het schrijven van strategische plannen en het ontwikkelen van creatieve ideeën. Je bedenkt nieuwe content en advertentiecampagnes voor onze social media kanalen zoals Facebook, LinkedIn, Clubhouse, Instagram, Spotify en onze website. Het is jouw taak om de strategische keuzes en beslissingen te maken over nieuwe projecten, onze website te verbeteren en met vernieuwende ideeën te komen voor onze marketing- en commmunicatiestrategie. 

Voor onze (online) evenementen ben je verantwoordelijk dat de evenementen worden gepromoot en vormgegeven en ben je in contact met de studenten, het bestuur en de studentencoaches voor de nazorg. 

Je werkt nauw samen met en neemt de leiding in ons ambitieuze marketingteam met Demi (Marketing Coördinator), Lisa (Digital Marketing) en Linda (Content Marketing & Events). 

Wat verwachten we van jou? 

 • Je hebt 2 – 4 jaar ervaring binnen marketing, communicatie en/of brandmanagement
 • Je kunt snel bedenken, creëren en betrekken
 • Je bent in staat om meerdere projecten tegelijkertijd te managen
 • Je ziet kansen en bent proactief: Je pakt dingen zelf op en bent niet bang om met nieuwe ideeën en experimenten te komen
 • Je bent een teamspeler
 • Je bent vloeiend in Nederlandse taal en schrijft en spreekt en schrijft goed Engels
 • Je bent flexibel en zelfstandig met zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • Je hebt ervaring met videobewerking, vormgeving en WordPress
 • Je bent fulltime beschikbaar

Wat kun je van ons verwachten? 

 • De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen in een omgeving waar je snel veel veantwoordelijkheden kunt krijgen
 • Een gepassioneerd en gezellig team om mee samen te werken en nieuwe dingen te ontwikkelen
 • Een inspirerend werkomgeving (op de 13e verdieping van The Student Hotel in Amsterdam)
 • Een marktconform salaris

Enthousiast om aan de slag te gaan binnen Global School for Entrepreneurship? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Linda Nieuwenhuijzen via operations@gs4e.com

——————————————————————-

Company information

At Global School for Entrepreneurship, we see entrepreneurship as an answer to shape your own life and make a meaningful contribution to society. The only way to learn how to do this is by doing the work and actually starting your business.

We stimulate students to think, decide and act as entrepreneurs from the moment they enter our program by providing cutting-edge practical information that can be directly applied to their businesses in our in-house incubator. For our bachelor, it is not necessary to enter Global School with an existing business or a business idea. The only thing you have to bring, is the ambition to become an entrepreneur.

Job description

Within the marketing team of Global School, it is our goal to promote our school and find and inform new potential students. After that, the talent scout will select the students. As our Head of Marketing, you get a challenging position where you can express a lot of creativy and take a lot of responsibility. You are responsible for our outgoing communication and branding on our online and offline channels.

As our Head of Marketing, you get energy from building a brand, writing strategic plans and develop creative ideas. You will come up with new content and advertising campaigns for our social media channels like Facebook, LinkedIn, Clubhouse, Instagram, Spotify and our website. It’s your job to make the strategic choices and decisions on new projects, improve our website and come up with innovative ideas for our marketing and communication strategy.

For our (online) events, you will be responsible that the events are promoted and designed and be in touch with the students, board and student coaches for the aftercare.

You will work closely with and take the lead in our ambitious marketing team with Demi (Marketing Coordinator), Lisa (Digital Marketing) and Linda (Content Marketing & Events).

What do we expect from you?

 • You have 2 – 4 years of experience within marketing, communication and/or brandmanagement
 • You can quickly devise, create and engage
 • You’re able to manage several projects at the same time
 • You see opportunities and you’re proactive: You pick up on things yourself and are not afraid to come up with ideas and experiments
 • You’re a team player
 • You’re a native/fluent Dutch and, above all, English speaker and writer
 • You are flexible and independent with very good social and communication skills
 • You have experience with video editing, design and WordPress
 • You are available as soon as possible on a full time base

What can you expect from us?

 • The opportunity to develop yourself further in an environment where you get a lot of responsibility very quickly
 • A passionate and pleasant team to work with and develop new things
 • An inspiring working environment (on the 13th floor of The Student Hotel
 • A market-based salary

Excited to start your journey at Global School for Entrepreneurship? Then send your CV and motivation to Linda Nieuwenhuijzen via operations@gs4e.com.

 

 

SCHEDULE YOUR CALL

You have direct access to our agenda.